vanstadenbedrijfsartsen-4-6

OVER ONS

Van Staden Bedrijfsartsen is een samenwerkingsverband van zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen. Regionaal werkzaam in Amsterdam en omstreken, Noord-Holland en Midden-Nederland. Onze belangrijkste taak is het bewaken en bevorderen van de gezondheid van werknemers, beroepsziekten signaleren en adviseren over gezonde arbeidsomstandigheden. Bij van Staden Bedrijfsartsen weten wij dat werknemers van strategisch belang zijn voor een vitale organisatie. Werknemers vormen namelijk het belangrijkste kapitaal van de organisatie. 

Van Staden Bedrijfsartsen is een samenwerkingsverband van zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen. Regionaal werkzaam in Amsterdam en omstreken, Noord-Holland en Midden-Nederland. Onze belangrijkste taak is het bewaken en bevorderen van de gezondheid van werknemers, beroepsziekten signaleren en adviseren over gezonde arbeidsomstandigheden. Bij van Staden Bedrijfsartsen weten wij dat werknemers van strategisch belang zijn voor een vitale organisatie. Werknemers vormen namelijk het belangrijkste kapitaal van de organisatie. 

ONZE DIENSTEN SAMENGEVAT

Preventief Medisch Onderzoek

arbeidsomstandigheden spreekuur

ziekteverzuim begeleiding

Gezondheidsmanagement

Medische Keuringen

re-integratie en advies

Uw werknemers zijn het waard

PMO (preventief medisch onderzoek) en GEZONDHEIDSMANAGEMENT

PMO is een bedrijfsgeneeskundige strategie die periodiek kan worden aangeboden om gezondheid en inzetbaarheid van werkende mensen te bewaken en te bevorderen.

 

PMO bestaat uit:

 

  • Onderzoek van de gezondheid en aan gezondheid gerelateerde inzetbaarheid
  • Een feedback gesprek tussen bedrijfs arts en werknemer, en
  • Adviezen en activiteiten (interventies) die voortkomen uit de resultaten om de gezondheid en inzetbaarheid te behouden of te verbeteren.

 

Wat is gezondheidsmanagement?

 

Gezondheidsmanagement is een integraal gezondheids- en personeelsbeleid in onderlinge samenhang met de effecten van de bedrijfsactiviteiten. Preventie ziekteverzuim, bewustwording van gezondheidsrisico’s en levensstijl, het bevorderen van de vitaliteit van de werknemers en duurzame inzetbaarheid van de werknemers, is het doel van gezondheidsmanagement.

ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING UITGELICHT

De bedrijfsarts adviseert werkgever en werknemer bij (dreigend) verzuim en zij/ hij analyseert de verzuimoorzaken.

Hierbij kunt u denken aan werkhervattingsadviezen of bijvoorbeeld arbeidsgeschiktheidsbeoordelingen. Bij langdurig verzuim zal de bedrijfsarts voor u een re-integratieverslag opstellen, conform de Wet Verbetering Poortwachter. Ook als u niet ziek bent, kunt u op bezoek komen bij de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld als u wilt praten over uw arbeidsomstandigheden, gezondheidsklachten in relatie tot het werk, of een dreigend arbeidsconflict of ongewenst gedrag van collega’s. De functie van de bedrijfsarts is hierbij onafhankelijk en objectief.

 

 

Ziekteverzuim begeleiding

“Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”

 

Mensen met vergelijkbare klachten hoeven niet hetzelfde verzuimpatroon te laten zien. De een meldt zich ziek bij eerste beginselen van griep en de ander is met koorts nog aan het werk. Dit voorbeeld impliceert dat verzuim een gedragskeuze is, een gedragscomponent. Gedrag is beinvloedbaar.

Bespaar op uw verzuimkosten

MEDISCHE KEURINGEN

Bij Van Staden Bedrijfsartsen kunt u ook terecht voor tal van medische keuringen. De medische keuring voor de taxipas (taxikeuring), CBR of Medibuspas worden tegen zeer voordelige tarieven aangeboden.

Verder verrichten wij aanstellingskeuringen, andere specifieke keuringen met de fietsergometer (voor de bouw, brandweer) alsmede verzekeringsgeneeskundige keuringen (letselschade, second opinion WAO/WIA).

VOORDELIG VOOR U ALS WERKGEVER

De maatwerkregeling biedt u de mogelijkheid tot voordelige arbodienstverlening, waarbij u zelf doet wat u zelf kunt en het overige kunt uitbesteden. In dit laatste geval heeft u voldoende aan een verrichtingencontract. U betaalt dan voor de inzet van de bedrijfsarts. Van Staden Bedrijfsartsen is dan een uitstekende keuze.

 

De voordelen van Van Staden Bedrijfsartsen zijn:

 

• Uw vaste bedrijfsarts als contactpersoon bij u in huis
• U heeft zelf de regie over de arbodienstverlening
• Continuïteit en goede kwaliteit van dienstverlening zijn gewaarborgd
• Een goede telefonische bereikbaarheid van uw bedrijfsarts
• Een transparante werkwijze, u ziet wat uw bedrijfsarts doet
• Korte communicatielijnen
• Werkwijze is proactief, laagdrempelig en slagvaardig
• Inzichtelijke facturen
• Besparing van 20-40% ten opzichte van de gemiddelde traditionele arbodienst
• Voor 82,50* euro per jaar voldoet u al aan de wettelijke eisen (aansluitkosten per bedrijf)
*prijswijzigingen voorbehouden

 

Uw werknemer kan op een van onze spreekuurlocaties komen. Aan u de keuze.
Voor klanten die tevens het casemanagement willen uitbesteden, heeft Van Staden Bedrijfsartsen ook aantrekkelijke contracten. Vult u het contactformulier in voor een vrijblijvende kennismaking.

 

Naast de allround bedrijfsartsencapaciteit, hebben wij geregistreerde verzekeringsartsen in onze dienst, die u goed kunnen adviseren over de sociale wetgeving en UWV-procedures. Onze dienst kan u de volgende deskundigen leveren:

 

• een A&O-deskundige arbo-adviseur/ arbeidshygiënist (voor de RI&E/werkplekonderzoek)

• een arbeidspsycholoog bij werkgerelateerde psychische klachten

• een mediator bij arbeidsconflicten

• een coach voor individuele begeleiding of verzuimtrainingen voor groepen.

• arbeidsdeskundigen voor het onderzoeken van 1e -2e spoor

 

Naast ons vaste team zijn natuurlijk de fysiotherapeuten waarmee wij regelmatig samenwerken en kan steeds uit ons uitgebreide netwerk de juiste deskundige worden geselecteerd.

EEN GEZONDE WERKOMGEVING VOOR U ALS WERKNEMER

Een veilig en gezonde werkomgeving voor u als werknemer is belangrijk. Zo kunnen wij met behulp van meetinstrumenten een goede indruk krijgen van de werkdruk, het plezier in werk, of de werksfeer nog prettig is, of er voldoende feedback is en steun van leidinggevenden en collega’s, of er voor u voldoende uitdaging zit in uw werk, uw ontplooiingsmogelijkheden en over uw vitaliteit. Gezondheidsmanagement is niet alleen een privé-aangelegenheid. Het werk dient eveneens gezond te zijn, evenals de balans tussen werk en privé.

 

De bedrijfsarts adviseert over een juiste balans tussen uw belasting- en belastbaarheid. Ook adviseren wij graag over een gezonde levensstijl en gezonde voeding, het belang van regelmatig bewegen en sportieve activiteiten. Ons doel is namelijk levenlang gezond zijn. Van Staden Bedrijfsartsen heeft ook oog voor de oudere werknemers en chronisch zieke werknemers en zij stimuleert een personeelsspecifiek beleid voor deze doelgroepen.

 

Volledig in vertrouwen

 

Wat u de bedrijfsarts in de spreekkamer aan ons toevertrouwt, valt onder het medisch beroepsgeheim. Het maakt dus niet uit waar het spreekuur wordt gehouden, bij de werkgever in huis of op een spreekuurlocatie van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts werkt als onafhankelijke professional en volgt de wettelijke regeling (WIA) en de richtlijnen van de NVAB.

ARBOZORG IN DE BOUWNIJVERHEID

Ziekteverzuim is een probleem voor de werkgever en de werknemer. Het verstoort het werk omdat iemand uit het team wegvalt. Ziekteverzuim kost de werkgever veel geld en regelwerk. Door arbeidsongeschiktheid verliest de bouw vakmensen die een kostbare opleiding achter de rug hebben. De arbeidsongeschikte vakman heeft niet alleen een verminderde gezondheid, hij gaat er ook in inkomen op achteruit. Bouwvakarbeiders moeten in goede gezondheid hun vak kunnen uitoefenen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. Wij ondersteunen graag in de naleving van deze verantwoordelijkheid.

 

Van Staden Bedrijfsartsen heeft bedrijfsartsen in dienst die veel ervaring hebben met het begeleiden van arbeiders in de bouwnijverheid. Naast de specifieke werkervaring heeft een “bouwarts” ook specifieke scholing gevolgd om vakmensen in de bouwnijverheid te mogen keuren en hen te kunnen begeleiden. Van Staden Bedrijfsartsen heeft branchespecifieke kennis en affiniteit met arbeiders in de bouwnijverheid en kent de risico’s van het beroep en de arbeidsomstandigheden. Wij zullen zoveel mogelijk preventief te werk gaan om de gezondheid van deze vakmensen te bewaken en te bevorderen.

 

Een goed instrument hiervoor zijn de periodieke PMO-keuringen. De bedrijfsarts adviseert over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, brengt graag een bedrijfsbezoek om een goed beeld te krijgen over aspecten in het werk zoals ergonomie, toxische stoffen, het naleven van de MAL-grenzen, de veiligheidsvoorschriften en de ongevalsrisico’s. Dit is nodig omdat alle arbeiders in de bouw fysiek erg zwaar werk verrichten in gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Te denken valt aan de o.a. metselaars/lijmers, opperlieden, timmerlieden, betonvlechters. Klachten aan het bewegingsapparaat komen veel voor in de bouw.

ONZE SPECIFIEKE DIENSTEN SAMENGEVAT

Specifieke scholing

Vele jaren ervaring

Bekend met de risico's

Preventie-oplossingen

Ziekteverzuim tegengaan

Pmo-keuringen

HET TEAM VAN EXPERTS

Sanne Bakker

Psychologe

Erwin Napjus

veiligheidskundige, arbo-adviseur, A&O-deskundige

Leida van Staden

Geregistreerd Bedrijfsarts

Don Cox

Geregistreerd Bedrijfsarts

Pieter van Kesteren

Geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige

Carla Bloem bergen

Veranderings-en HR-manager, verzuimtrainer, coach

KOM MET ONS IN CONTACT

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of bent u op zoek naar een bedrijfsarts bij u in de buurt? Dan kunt u met ons contact opnemen via info@vanstadenbedrijfsartsen.nl of gebruikmaken van het contactformulier aan de rechterkant.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht